وب لاگ شخصی محمد ناصری

۴ مطلب با موضوع «قول نگار» ثبت شده است

مکه برای شما، فکه برای من، بالی نمی خواهم

این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند
شهید سید مرتضی آوینی

بزرگی را گفتند تمام قرآن را در کلمه ای خلاصه کن

فرمود: تعالوا


پ.ن: "تعالوا" در لغت به معنی "بیایید"،"بیایید به سمت بالا" می باشد./"علو"، "اعلی"، "عالی"، "تعال" کلمات متجانس می باشند.

شعری را آیت الله بهجت زیر لب زمزمه می کردند:


این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور
پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم
سالها منتظر سیصد و اندی مرد است
آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم
اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید
به گمانم که بنانیست کنارش باشیم!

ای مردم از خدا بترسید؛ زیرا هیچکس عبث آفریده نشده, تا به سرگرمی و غفلت گذراند و مهمل رها نشده است تا بیهودگی کند.


امام علی (علیه السلام)