وب لاگ شخصی محمد ناصری

۳ مطلب با موضوع «آیه نگار» ثبت شده است

کسانی که به پروردگارشان کافر شده اند، اعمالشان در مَثَل به خاکستری می ماند که در روزی طوفانی تندبادی بر آن بوزد که بر اندکی هم از آن چه فراهم آورده اند دست نمی توانند یافت.
ابراهیم (14): 18

وقعدت بی اغلالی 1


خسته نیستم

ولی


خودت که خوب می بینی
1- دعای کمیل

الیس الله بکاف عبده1


خدا از سر بنده اش هم زیادیه
1- زمر (39): 36